X
"بوریتا" رئیس بروکسل را دریافت می کند

"ناصر بوریتا"، وزیر امور خارجه، همکاری آفریقا و ساکنان مراکش در خارج از کشور، در روز جمعه، 19 آوریل، رباط، با وزیر-رئیس دولت بروکسل-کاپیتال، رودی وروورت، بحث هایی را برگزار کرد. در پی این نشست، رئیس دولت بروکسل تأیید کرد که...

ما را در فیس‌بوک دنبال کنید